صفحه اصلی > اخبار
نمایشگاه نقاشی هرجویان اموزشگاه توانگر _ بهمن ماه 1391

 مانند هر سال  در سال 91 هم نمایشگاهی از اثار اساتید و هنرجویان اموزشگاه توانگر بر پاست... 3.4و5 اسفند ماه از ساعت 17 تا 21 با حضور گرمتان محفل ما را گرمی بخشید


ادامه عنوان خبر تاریخ
ادامه... ::. نمایشگاه نقاشی توانگر 1393 ::. 1393
ادامه... ::. نمایشگاه نقاشی هنرجویان آموزشگاه استادتوانگر ::. 1392
ادامه... ::. نمایشگاه نقاشی هرجویان اموزشگاه توانگر _ بهمن ماه 1391 ::. 1391
ادامه... ::. نمایشگاه نقاشی هنرکده توانگر ::. 1390/11/25
ادامه... ::. ثبت نام دوره جدید مجسمه سازی ::. 1390/11/24
ادامه... ::. درباره انجمن هنرمندان نقاش ایران ::. 1390/11/23
ادامه... ::. مجسمه های زنده ::. 1390/11/22
ادامه... ::. رونمایی از تازه ترین اثر استاد فرشچیان ::. 1390/11/21